Like Jahorina


Jahorinski blog & news portal

Pale - mjesto između Jahorine i Romanije

Opština Pale prostire se na površini od 493 km2. Sjedište opštine je u istoimenom gradu, koji se nalazi 14 km istočno od Sarajeva. Područje opštine Pale je izrazito planinskog karaktera, sa nadmorskom visinom od 624 do 1916 m. Najniža tačka je na 624 m nadmorske visine, na zapadnoj strani opštine, gdje se spajaju paljanska i mokranjska Miljacka . Središnji dio opštine Pale zauzima paljanska kotlina, smještena između planinskih masiva: Jahorine sa juga, Gosine sa istoka, Romanije sa sjeveroistoka, Ozrena sa sjevera i sjeverozapada i Trebevića sa zapada. Pale su smještene u samoj kotlini, koja sa pribrežjem zauzima površinu od oko 8,5 km². Smještene su na nadmorskoj visini od 820 m. Teritorija opštine Pale je vrlo interesantna i bogata prirodnim naslijeđem. Ona je gotovo u cjelini očuvala nenarušenu prirodu, sa ugodnom mikroklimom, četinarskim šumama i drugom vegetacijom, kao i interesantnim geomorfološkim, geološko-paleontološkim i hidrološkim vrijednostima. Područja Jahorine i Romanije su pravi parkovi prirode, koji se odlikuju reprezentativnošću, ambijentalnim i pejzažnim vrijednostima, ljepotom i bogatstvom šuma, pašnjaka i divljači, kulturno-istorijskim naslijeđem i povoljnim položajem. Područje opštine Pale svojim prirodnim uslovima pogoduje razvoju ugostiteljsko-turističke privrede. Vrlo je privlačan za turiste Olimpijski centar Jahorina, sa prekrasnim terenima za skijanje. Osim pogodnosti za zimski turizam, opština Pale raspolaže i izvrsnim uslovima za lovni turizam, sa izvanrednim lovištima povezanim magistralnim, regionalnim i šumskim putevima, kao i lovačkim domovima. Od prirodnih znamenitosti, najznačajnija je pećina Orlovača, koja je uređena za turističke posjete. Na Palama djeluju i četiri fakulteta u sastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu: Ekonomski, Filozofski, Pravni i Fakultet za fizičku kulturu.Sam grad ima 16 registrovanih sportskih klubova. U ovom gradu se redovno održavaju kulturne manifestacije kao sto su: -Likovna kolonija Pale -Dječiji festival "Djeca pjevaju hitove" -Likovna kolonija "Art simpozijum Jahorina"