Like Jahorina


Jahorinski blog & news portal

Praca u podnozju Jahorine

PracaPraca i Hrenovica su smjestene na obalama istoimene rijeke u veoma plodnoj dolini, opasane planinama Jahorinom, koja je visoka oko 1900 m, i Romanijom, sa nadmorskom visinom oko 1400 m, te prelijepim visovima Crnim rajskim vrhom, Klekom i Borovcom. Udaljena je od središta kantona Gorazda oko 40 km-a, a od glavnog grada Sarajeva 35 km s kojim je povezana modernom asfaltnom saobrcajnicom.

Po zavrsetku rata vlasti i narod opcine Pale-Praca krenuli su u rjesavanje problema kojih nije bilo malo. Do danas je uradjeno mnogo. Izgradjena je infrastruktura, saniran je i dijelom izgradjen vodovod, rekonstruisani su i izgradjeni lokalni putevi, uradjena je visokonaponska kao i nisko-naponska elektro mreza, sva naseljena mjesta su povezana telefonom, izgradjene su i obnovljene kuæe, obnovljen je Dom zdravlja i opremljen savremenom medicinskom opremom kao i osnovna skola sa sportskom dvoranom, izgradjena je i savremeno opremljena zgrada opcine kao i zgrada MUP-a. Krenula je po prvi put sa radom lokalna radio stanica.

U Praci posluje 7 prodavnica mjesovitom robom, jedan restoran, tri kafane i mjesna pekara. Od vecih privrednih subjekata posluju: JKP Praca, EUROGORD PRACA, ZZ TOPLIK HRENOVICA, proizvodnja stocne hrane i prerada drveta. Uradjena je nova posta sa telefonskom centralom i nova benzinska pumpa. Registrovan je veliki broj Udruzenja gradjana medju kojima su Sporstko društvo "Jahorina" Praca, Kulturno umjetnièko društvo "Rasim Imsiroviæ" Praca, Odred izvidjaca "Praca" Praca i dr.