Like Jahorina


Jahorinski blog & news portal

OC Jahorina zaradio vise

PALE, 10.11.2009.

Olimpijski centar Jahorina ostvario je za prvih devet mjeseci ove godine prihod nešto veæi od 4.329.000 KM, što je za oko 620.000 KM više nego u istom periodu prošle godine, kada se ova stavka mjerila brojkom od 3,7 miliona KM. Istovremeno, u prva tri kvartala ove godine ostvarena je dobit od oko 375.000 KM, za razliku od perioda januar-septembar 2008. godine, kada je iskazan gubitak od nekih 245.000 KM.

Ovi podaci navode se u Izvještaju o ostvarenim rezultatima poslovanja za prvih devet mjeseci ove godine, koji æe danas razmatrati i Nadzorni odbor ovog akcionarskog društva, što je u juèerašnjoj izjavi za “Fokus” potvrdio i predsjednik NO Olimpijskog centra Jahorina, Borislav Bijeliæ. On je istakao da je evidentnoj uspješnosti poslovanja od poèetka godine prethodilo usvajanje niza važnih odluka, kao i praktièno djelovanje upravljaèkih struktura društva.

- Ovdje posebno želim naglasiti jasno postavljen strateški cilj upravljaèkih struktura društva za naredni trogodišnji period, kojim je definisano da OC Jahorina bude meðu tri vodeæa zimska turistièka centra u razvijenom okruženju – rekao je Bijeliæ. On je ocijenio da je upravo takvo opredjeljenje za rezultat imalo i praktièan plan djelovanja i investiranja u ovoj godini, koji se veæ i konkretno ogleda u realizaciji višemilionskih investicija u primarne sadržaje na jahorinskim skijaškim stazama.
- Èvrsto smo uvjereni da æemo u potpunosti oživotvoriti usvojeni trogodišnji biznis plan, èija je vrijednost bezmalo 40 miliona KM, a uporište za takav optimizam pronalazimo u èinjenici da je u završnoj fazi realizacije i više od 18 miliona KM vrijedan poduhvat izgradnje dvije savremene šestorosjedne žièare, ali i u ohrabrujuæim pokazateljima o poslovanju, koji dodatno dobijaju na vrijednosti imajuæi u vidu èinjenicu da su ostvareni u periodu svjetske ekonomske krize, koja nije zaobišla ni naše prostore – navodi Bijeliæ.

Na kraju ocjenjuje da su konkretni rezultati poslovne politike Nadzornog odbora i menadžmenta OC Jahorina jasno trasirali i dalji razvojni put ovog akcionarskog društva.
- Olimpijski centar Jahorina i ova prelijepa planina kao cjelovita turistièka destinacija nezaustavljivo se približavaju cilju da uðu u svojevrsnu porodicu prepoznatljivih evropskih centara zimskog turizma. Optimisti smo i vjerujemo da æe ovogodišnja višemilionska ulaganja u osavremenjavanje kapaciteta, kao i realizacija ambicioznih investicionih planova u narednom periodu, Jahorini vratiti sjaj i mjesto koje joj prirodno i kao nadaleko èuvenoj olimpijskoj planini i pripada – zakljuèuje Bijeliæ.

Povecan broj nocenja
Pozitivan iskorak u poslovanju OC Jahorina u prva tri ovogodišnja kvartala vidljiv je i u segmentu broja gostiju, odnosno ostvarenih nocenja u hotelu Bistrica. Zakljuèno sa septembrom ove godine, evidentirano je 11.119 gostiju, odnosno 43.981 ostvareno nocenje, dok su prošle godine u istom periodu registrovana 10.464 gosta, odnosno 42.496 ostvarenih nocenja. Fokus