Like Jahorina


Jahorinski blog & news portal

Jahorina vraca olimpijski sjaj

Višemilionska investicija OC "Jahorina" u izgradnju savremenih šestorosjednih žièara predstavlja ogroman podstrek za hotelijere na planini da i dalje rade na poboljšanju kvaliteta ponude, ali i svojevrsnu nagradu za dosadašnji uloženi trud na izgradnji modernih smještajnih kapaciteta, koji su svojom pojavom probudili nadu da planinska kraljica RS i BiH može vratiti stari sjaj i postati turistièki centar evropskog formata.

Ovako o velikim ulaganjima u primarne sadržaje na skijaškim stazama razmišljaju u Udruženju hotelijera s Jahorine, èiji predsjednik, Aleksandar Proviæ Bato, kaže za "Fokus" da je upravo ovakav projekat trebao olimpijskoj planini kao cjelovitoj turistièkoj destinaciji kako bi se moglo govoriti o znaèajnijem iskoraku u razvoju turizma na ovim prostorima.

- Sve naše dosadašnje samostalne investicije, koje nisu bile male, naprotiv, bile bi gotovo uzaludne da nije uslijedila realizacija velikih razvojnih planova poput izgradnje šestorosjeda. Èinjenica je da su hotelijeri išli korak ispred, ali je èinjenica i da smo vjerovali u obeæanja Vlade RS i premijera Milorada Dodika koja se, evo, ispunjavaju i donose nam svojevrsnu sigurnost u pogledu ekonomske opravdanosti dosadašnjih ulaganja i ambicioznih planova koje želimo realizovati u narednom periodu, s jasnim ciljem da stvari dovedemo na onaj nivo kada æemo bez imalo lažne skromnosti moæi glasno da izgovaramo svojevrstan slogan "kažeš turizam, misliš Jahorina" - kaže Proviæ, naglašavajuæi da svi hotelijeri apsolutno podržavaju sve napore OC "Jahorina" u smjeru znatnog podizanja kvaliteta primarnih sadržaja na jahorinskim skijaškim stazama.

Proviæ kaže kako je opšti interes svih koji uèestvuju u kreiranju turistièkog proizvoda na Jahorini, pa tako i Udruženja hotelijera koje predvodi, da privuku što veæi broj turista, istièuæi da su hotelijeri u tom kontekstu veæ uèinili iskorak smanjujuæi cijene u rasponu od pet do 30 odsto, što bi, cijeni, trebalo donijeti i pozitivan efekat.

- Svakako, uèinili smo sve i kako bismo otklonili nedostatke koji su nas pratili prethodnih godina, te na jedan moderan i marketinški agresivan naèin zajednièki sa OC "Jahorina" nastupili na svim sajmovima u regionu, vjerujuæi da smo poboljšali kvalitet ponude i usluga - kaže Proviæ, podsjeæajuæi da hotelijeri okupljeni u Udruženju raspolažu sa oko hiljadu ležaja, od kojih je više od polovine u visokokategorisanim hotelima sa èetiri zvjezdice.

Ne krije da su planovi za buduænost ambiciozni u svakom pogledu, te da bi njihova realizacija Jahorinu trebalo da izvede i na probirljivo evropsko turistièko tržište i to na naèin da bude atraktivna destinacija tokom cijele godine, a ne iskljuèivo i samo tokom zimske sezone.

- Vjerujemo da smo na putu da obogatimo i ljetnu ponudu, te i u tom segmentu postanemo konkurentni na tržištu, a veæ postoje jasne namjere za izgradnju sportskih sadržaja, biciklistièkih staza i staza za šetanje, kao i uvrštavanje segmenta takozvanog adrenalinskog turizma, poput popularnog paraglajdinga - najavio je Proviæ planove ovdašnjih hotelijera, èija bi realizacija, reèe, trebalo da uslijedi veæ poèetkom naredne godine.

Sportske manifestacije i dvorana
Proviæ optimistièno najavljuje da æe Jahorina uskoro ponovo biti mjesto održavanja velikih sportskih takmièenja, pronalazeæi uporište za takvu tvrdnju i u èinjenici da je preko OK BiH veæ pokrenuta aktivnost u vezi s kandidaturom za Zimske olimpijske igre mladih.

- Jahorina je veæ domaæin najprestižnijih košarkaških i fudbalskih kampova u regionu, a vjerujemo da æe uskoro biti izgraðena i manja sportska dvorana, koja bi omoguæila i dolazak profesionalnih ekipa na pripreme - kaže Proviæ, istièuæi da je sve to, zajedno sa investicijama u sadržaje zimskog turizma, dovoljan razlog za optimizam po pitanju buduænosti olimpijske planine.

Izvor: Fokus