Like Jahorina


Jahorinski blog & news portal

Tehnicke karakteristike sestosjeda


Da bi smo sto bolje upoznali javnost i ljubitelje Jahorine sa novim šestosjedima, odluèili smo napraviti malu reportažu o Leitnerovim modernim žicarama u kojima možete od ove sezone na Jahorini uživati.

Naime, radi se o isklopnim žièarama koje se na polaznim stanicama zakaæe na prednji dio sajle preko sporegurajuæih elektro motora i samim tim dobiju puno manju brzinu. To je idealno za one skijaše koji nisu najvještiji u ovakvim situacijama a pogotovo za djecu, gdje rodtelji mogu opušteno gledati kako se djeca sama snalaze i ugodno smještaju u korpe. Na izlaznim stanicama prelaze korpe preko pomocnih toèkiæa sa glavne sajle na izlaznu sajlu, naravno gurane snagom elektromotora, te samim tim puno sporije omuguæavaju nesmetan i bezbrižan izlaz sa sjedalica.

Prilikom ulaska na žicu, prolazi se kroz mala vrata, kako bi svi uèesnici znali svoju rutu, te se dolazi na pokretnu traku. U tom momentu dolazi korpa u koju mozete ugodno se smjestiti.Ovim principom se Leitner uvrstio u elitnu gradnju brzih lifotva. Pomocu ove tehnike je omogucena nesmetana brzina i samim tim puno veæi kapacitet skijaša. A nije nebitna stavka i smanjenje troškova i ekološki aspekat: više nema mijenjanja ulja, otpor trenja je znatno manji pa je ušteda energije i do 15%. Dijelovi koje je bilo ranije potrebno mijenjati skoro savke sezone, ostaju postojani puno duže.

Garažiranje korpi
Ukoliko nema dovoljno mjesta u "garažama" (koje ce na Jahorini tek za narednu sezonu biti izgradjene), Leitner je u svojim postrojenjima ugradio garažiranje u polaznim stanicama. I to na slijedeæem principu: svaka guma djela za sinhronizaciju ima svoj pneumatski kuplung. Nakon reducirane brzine koje smo u prethodnom odjeljku detaljno opisali, svaka korpa se nakog spojke zaustavi. Ovaj proces se ponavlja sve dok ima mjesta u polaznim odnosno izlaznim stanicama. Tako da ce OC imati moguænost ipak jedan dio korpi da zastiti od snijega i zime i ujutro nam bar djelomièno ponudi "suhe korpe".

Udobne i sigurne korpe
Glavna karakteristika korpi je njihov komfor i sigurnost. Iako u nju sjedne i do 6 osoba, nude prilièno mjesta. Aerodinamièna linija i vizir ili hauba (koja na zalost neæe nam biti dostupna ove sezone zbog nemoguænosti garažiranja) je skoro u potpunosti prozirna i napravljena je od prozirnog polykarbonata i u podruèju glave ima jedan dio koji omuguèava jednostavnije spuštanje i dizanje haube. Pri tome panoramski pogled koji pružaju jahorinske padine ostaje nedirnut.

Kako to sve izgleda


Par Tehnickih slika: